در سوگ فقدان رفیق بیژن هیرمن‌پور

با تاسف بسیار در روز جمعه ۹ شهریور رفیق بیژن هیرمن‌پور درگذشت. رفیق بیژن از اولین فعالان و کادرهای جنبش پیشتاز فدائی بود که مبارزه و کار تشکیلاتی را در گروه رفقا احمرزاده – پویان آغاز کرد و نقش برجسته‌ای در تدوین و تنظیم تئوری مبارزه مسلّحانه به عهده گرفت. زنده یاد رفیق هیرمن‌پور قبل از حماسه سیاهکل دستگیر شد و زیر شکنجه‌های زیاد قرار گرفت. رفیق بیژن باوجود نابینایی ذهنی فعال، دانشی ژرف و حافظه‌ای کم نظیر داشت. وی با وجود ظاهر آرام، درونی پرشور در مبارزه علیه دو دیکتاتوری تاریخ معاصر ایران داشت و مبارزی آشتی ناپذیر علیه دیکتاتوری سلطنتی و استبداد دینی بود و هیچگاه سر سازش با ستمگران و استثمارکنندگان نداشت.

بیژن هیرمن‌پور پس از سرکوبهای خونین دهه ۶۰ آمد و به فعالیت سیاسی و تئوریک خود ادامه داد. او کمونیستی مومن و مبارزی پیگیر علیه استبداد، ستم و استثمار بود.

آخرین وداع با رفیق بیژن هیرمن‌پور در روز جمعه ۶ مهر طی مراسمی پرشور با حضور جمع کثیری از فعالان سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در گورستانِ «بورلارن» در حومه پاریس صورت گرفت.

از طرف خودم و رفقای در سازمان چریکهای فدائی خلق ایران فقدان رفیق بیژن هیرمن‌پور را به خانواده او و به همه آزادیخواهان تسلیت می‌گویم.

مهدی سامع

مهر ۱۳۹۷

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷-۲۳ اکتبر ۲۰۱۸