«اقلیت» در تدارک قیام!؟

«اقلیت»، کنگره آذر ماه ۶۰ خود را «یک نقطه‌ی عطف در حیات سازمان» نامید، در حالی که هیچ یک از پیش بینی‌های کنگره تحقق نیافته و هیچ یک از «رهنمودهای گرانبهای این مجمع عالی» به مورد اجرا در نیامد. [ادامه مطلب...]