تحلیل طبقاتی جامعه یا مخدوش کردن صف خلق

جنبشی که نُطفه‌اش در فضایِ نسبتاً بازی بسته شد که رژیمِ حاکم از اوایلِ خرداد ۱۳۸۸ – ظاهراً برایِ گرم کردنِ تنورِ انتخابات ریاستِ جمهوری به‌وجود آورده بود – در این مدت، راهی طولانی را طی کرده است، ولی هنوز داغِ شرایطی را که در آن زاده شده، بر پیشانی دارد. [ادامه مطلب...]

نظری به نقد رفیق «خ» از مصاحبه

اکثر رفقائی که «مقدمه» جوابیه من را به نقد رفیق «خ» در مورد «مصاحبه» خواندند، آنرا «برخورد تند» تلقی نمودند، بعضی از این رفقا در مورد نوشته رفیق «خ» نیز چنین عقیده‌ای داشتند. اصولاً این دسته از رفقا خواهان آن بوده و هستند که مبارزه ایدئولوژیک به معنی واقعی و در مجرای صحیح و به دور از کلمات سنگین و تحریک‌آمیز، جریان یابد [ادامه مطلب...]

نفوذ مارکسیسم در نهضت ضدّ امپریالیستی ایران و موضع سازمانهای مارکسیستی در قبال آن

پیشگفتار کمتر از نه سال از زمانی که شاه دوهزار و پانصدمین سال تاسیس شاهنشاهی را در ایران جشن گرفت میگذرد. در این جشنها سران و مقامات رسمی بسیاری از کشورها از آمریکا گرفته تا شوروی و چین در کنار خرابه‌های تخت جمشید و در میان تجملاتی بیسابقه حضور یافتند تا به شاه برای ایجاد کشوری «با ثبات» تبریک بگویند. شاه در حضور همین‌ها خطاب به کورش بنیانگذار اولین سلسله شاهنشاهی در ایران گفت: «کورش آسوده بخواب که ما بیداریم». [ادامه مطلب...]