چند اظهار نظر در مورد مقاله راه کارگر، چریک سخنگوی بورژوازی

۱- برخورد نیم بند سازمانهای مختلف یا تحلیلهای سطحی از جنگ کومه‌له و حزب دموکرات به کومه‌‌له این فرصت را داده است که مبارزه ایدئولوژیک را به عرصه‌ای بکشاند که هر بار تا حدود زیادی پیروز از آن بیرون بیاید. [ادامه مطلب...]