پاره‌ای از خصوصیات ساخت اقتصادی ایران

در حال حاضر سخن گفتن از ساخت اقتصادی ایران خالی از دشواری نیست زیرا آنچه ایران را بیش از سه سال است دستخوش تلاطم کرده چیزی فراتر از یک بحران اقتصادی و در‌واقع یک بن‌بست ساخت اقتصادی است. [ادامه مطلب...]