تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱

تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱
چاپ دوم «تاریخ کمون پاریس ۱۸۷۱» را لیساگاره در سال ۱۸۹۶ به زبان فرانسه منتشر کرد و یک فصل دیگر هم بآرخره ۳۶ فصل آن اضافه نمود. این فصل سی‌وهفتم بیشتر دربارۀ تحولاتی است‌ که به مسئله عفو عمومی تبعیدیان و زندانیهای کمون و هم‌چنین موضع‌گیریهای درونیِ هیئت حاکمۀ فرانسه می‌پردازد. اما ترجمه‌ حاضر از روی چاپ انگلیسی ۱۸۷۶ صورت گرفته است. [ادامه مطلب...]