ملاحظه

این صفحه به انتشار مقالات و اظهار نظرهایی درباره بیژن، بدون داوری در مورد دیدگاههای آنها، و صرفاً بمنظور جمع آوری هر آنچه که در مورد وی گفته و نوشته شده است اختصاص دارد.

ما بتدریج به بارگذاری این نوشته ها و نوارهای صوتی با حفظ حقوق فردی افراد اقدام میکنیم.

یادآوری: از کسانی که به نوشته‌ و یا نواری صوتی از بیژن هیرمن پور دسترسی دارند انتظار داریم با ما همکاری نموده و آنرا به هر وسیله در اختیار ما بگذارند.

فرازهایی از نظرات بیژن هیرمن‌پور
یادواره‌ای از بیژن هیرمن‌پور در سومین سالگرد او
کلامی چند با دوستِ عزیزم بیژن هیرمن پور یک سال پس از رفتنش
در اوّلین سالگرد مرگ‌ِ بیژن هیرمن‌پور
کلماتی در سوگ زنده یاد بیژن هیرمن‌پور
در سوگ فقدان رفیق بیژن هیرمن‌پور
در گرامی داشت یاد رفیق بیژن هیرمن‌پور
بیژن هیرمن‌پور، کمونیستی بی‌ادعا
در یادمان بیژن هیرمن‌پور
دیدن تیرگی به مثابه‌ی بینایی
اینک دریای ابرهاست
به یاد رفیق بیژن هیرمن‌پور
خاطره رفیق بیژن هیرمن‌پور را گرامی می‌داریم
شعر تقدیم به بیژن هیرمن‌پور
بیانیه‌ی جمعی — یاد بیژن هیرمن‌پور گرامی باد (۱۳۲۲-۱۳۹۷)
در سوگ دوست – بیژن هیرمن‌پور – و به یاد او که...
بیژن هیرمن‌پور (مرد همه‌ی فصول) درگذشت
غبار‌زدایی از آینه‌ها (بیژن هیرمن‌پور و تاریخچه فدائیان)